Några lärarröster om Matematik för Mellanstadiet

 

"Äntligen en bok där barnen lär sig tänka innan de börjar räkna. Den logiska uppbyggnaden är suverän. Jag har aldrig haft en klass med så bra taluppfattning! Barnen får ett fantastiskt talbegrepp, de lär sig att "bolla" med siffrorna – det är ju det som gör matte roligt!"

 

"Logisk uppbyggnad. Bra lärarhandledning. Eleverna är väl förberedda då de ska räkna på egen hand. Läromedlet får eleverna att förstå matte. Jag hade aldrig klarat min stora klass med 31 elever utan denna bok".

"Genomtänkt lärogång, bra träning i logiskt tänkande, suverän ledning i huvudräkning. Den röda tråden i lärogången tvingar både lärare och elever att aktivt tänka och prata matte. Läromedlet med dess olika nivåer har ökat elevernas kreativitet".

"Lärarhandledningen är min bibel – ingen får ta den ifrån mig! Äntligen har jag förstått procent och hur man räknar".

"Hemläxorna är ovärderliga. Vissa familjer sitter allihop och löser problemen gemensamt. Det kan bli ganska kul ibland, när man plötsligt ser hur föräldrarna börjat skriva vid sidan om eleven. På så sätt får uppgifterna många lösningar".

"Bra att alla har en och samma läxa. Inget hets. Ibland förstår de inte uppgiften, men de verkar engagerade i sina läxor och kan sitta på morgonen och diskutera olika problem".

"Hemläxorna är toppen! De har många gånger engagerat hela familjen, till och med vänkretsen. Föräldrarna har reagerat mycket positivt".

 

 

 

Lärarröster

 

 

”Det är bra för allt är så tydligt förklarat i boken och i lärarhandledningen. Både lärare och elever tvingas att tänka ”matematiskt”. Det här att vi måste prata mycket upplever jag som mycket bra. Det är dessutom lätt att hålla igång de duktiga och snabba eleverna, C‐uppgifterna är en utmaning för dem att lösa”.