Några elevröster om

Matematik för Mellanstadiet

 

”Jag har haft mycket användning av din matte. Innan tyckte jag att matte var tråkigt, men när jag började mellanstadiet med din matte så blev det mycket roligare att räkna. Matten är lätt att förstå nu och det är lätt att räkna”.

”Jag tycker att din matte är mycket bättre än liggande stolen och algoritmer, för det är så krångligt. Din matte är rolig, speciellt för att det finns så många olika sätt att räkna på och det går mycket fortare”.

”Jag tycker matteboken är bra, särskilt skriftlig huvudräkning i stället för uppställning, för på uppställning glömmer man en massa saker som att låna på minus och sånt”.

 

 

 

 

 

 

”Jag tycker att din matte är helt oövervinneligt bra. Den är mycket lättare att förstå och lättare att räkna med”.

”Din matte är väldigt bra med mellanled som gör allt mycket lättare än att räkna ut med uppställning. När jag lärde min mamma och min syster det tyckte dom det var jättebra, för dom har alltid räknat på det andra sättet”.

”Jag tycker att matten är bra. När jag gick på lågstadiet tyckte jag att matte var svårt, men nu är det roligt. Mycket roligare än i 3:an där vi räknade sida upp och sida ner med uppställning”.

”Matten som vi har nu är bättre och lättare än alla algoritmer som vi hade på lågstadiet. Jag tycker att denna matten är jättebra för man förstår mycket bättre och det är saker som man kan använda i vanliga fall och inte bara i skolan”.

 

 

Elevröster

 

 

Elever om föräldrarnas tankar om skriftlig huvudräkning

”Pappa fattar för det mesta. Lite problem med mamma”.

”Mamma fattar inte att det är bättre med mellanled. Hon tycker att hennes sätt är bättre”.

”Mamma tycker att det är jättekul. Hon har lånat hem en bok av fröken och räknar hemma. Pappa tycker att kluringarna är roliga”.

”Mamma förstår inte. Jag försöker förklara men hon förstår inte”.

”Jag blir förbannad när inte mamma förstår. Man måste tjata på henne hela tiden”.

De flesta föräldrar är positiva till huvudräkningsmetoden. Även om de inte förstår allt, till exempel subtraktion, så ser de att deras barn är duktiga i huvudräkning. En mamma sa ”Så bra – nu får hon lära sig tänka!”