Lärare om skriftlig huvudräkning

 

”Metodiskt och bra upplagd med viktiga förkunskaper. Lite arbetsamt i början (men nyttigt) att sätta sig in i nya tankegångar. För mig som lärare har det gett många ”aha-upplevelser”.

”Elever som har svårt för att lära sig utantill förstår nu vad de gör. De behöver inte hålla reda på vad minnessiffran i uppställningen står för och var den ska sättas”.

”Lite svårt i början, flera elever har fastnat i algoritmernas lodräta tänkande med enbart ental och har inte generaliserat sina tabellkunskaper till tiotal och hundratal. Mycket bra med genomtänkta förkunskaper och muntliga redovisningar”.

”Elever som i åk 3 hade problem med matte klarade huvudräkningen utmärkt. De måste vara aktiva och hålla hjärnan igång – de måste koncentrera sig”.

”De svaga gynnas med metoden, de får lösa uppgiften stegvis, vilket gör att de ser och

vet vad de gör. De slipper blanda ihop siffror som annars är så vanligt vid uppställning”.

De svaga eleverna har mycket lättare för att räkna med skriftlig huvudräkning än med algoritm” (högstadielärare).

 

 

 

Lärare om...

 

 

Om samtal och muntliga redovisningar

”Under terminens gång har jag märkt att även mina tysta och svaga eleverhar börjat prata
matematik på lektionerna.

Många gånger har de varit mycket klurigare och kommit med fler alternativ till lösningar än de duktigare eleverna. Alla elever har tyckt att matematik är roligt”.

”En elev som förut ”nickade ” additioner av typen 8 + 3, lägger nu ihop 676 + 339 med ett leende. Eleverna blev mer engagerade och intresserade av matteprat. Det märktes tydligt på de elever som upplevt matte som krångligt och tråkigt. Alla elever ville berätta hur de tänkte”.