Från gemensamt arbete till arbete på egen hand

Arbetssättet innebär att alla elever får baskunskaper och basfärdigheter i de moment som tas upp. Övningar i överslagsräkning finns i alla kapitel. Efter det gemensamma arbetet görs en diagnos, som visar vilka uppgifter eleven ska arbeta vidare med – med lärarens hjälp eller på egen hand.

Efter det enskilda arbetet med uppgifter av olika svårighetsgrad avslutas kapitlet med en gruppuppgift, vilket innebär en naturlig återsamling av klassen inför nästa kapitel med nya moment. Ingen elev lämnas på så sätt långt efter de andra.
 
Nästa
info.1