Om författaren

 

Birgitta Rockström är folkskollärare och har mångårig erfarenhet av elever på mellanstadiet.
Tillsammans med sina elever har hon utvecklat metoden ”skriftlig huvudräkning”, som är ett sätt att förenkla numeriska uttryck genom att utnyttja räknelagarna och sambanden mellan räknesätten.

Den träning som eleverna får i kreativt och logiskt tänkande gör att de även vid problemlösning hittar andra lösningar än de rent mekaniska.

Birgitta har under många år hållit föreläsningar på grundskolor, lärarhögskolor och matematikbiennaler.

Hon har också skrivit matteboken åk 1-3, samt metodböcker i Skriftlig huvudräkning och Elevkonstruerade textuppgifter (finns på Sanoma Utbildning, tidigare Bonnier utbildning).

 

Vad eleverna säger

”Nu är det roligt med matte för man får tänka, förut räknade man bara siffror”,
sa en av mina elever i fjärde klass när hon arbetade med skriftlig huvudräkning. När hon förut ”räknade siffror” menade hon algoritmräkning, där talen ställs under varandra och det viktigaste för henne var att komma ihåg var man skulle placera siffrorna, stryka och sätta minnessiffror och decimalkommat på rätt ställe. Nu var hon fri att låta tankarna vandra. Det enda som begränsade hennes tankar var räknelagarna, med de inbjöd också till oanade möjligheter.

En elev som förstår matematikens lagar och möjligheter känner självförtroende.
Matematiken blir intressant och spännande och lockar till nya möjligheter.

 

 

 

 

När jag i början på 1990‐talet ville hitta ett alternativ till algoritmräkning var jag osäker på hur jag skulle lära ut ett annat sätt att göra uträkningar på. Jag ville ju att alla mina elever, inte bara de mattesinnade, skulle kunna ta till sig en metod som grundade sig på förståelse och deras egna kreativa och logiska tankar.

Det blev mina elever som med sina friska och oförstörda ögon och okonventionella
tankar gav impulser, idéer och synpunkter på hur man kan lösa numeriska uppgifter utan algoritm. Så småningom kunde jag se mönstret och metoden ”skriftlig huvudräkning” blev ett naturligt arbetssätt.

Utan mina elever hade inte metoden blivit så genial och enkel som den blev, säger Birgitta.