Vad eleverna själva tycker

"Jag har haft mycket användning av din matte. Innan tyckte jag att matte var tråkigt, men när jag började mellanstadiet med din matte så blev det mycket roligare att räkna. Matten är lätt att förstå nu och det är lätt att räkna"

Vad lärarna tycker

"Äntligen en bok där barnen lär sig tänka innan de börjar räkna. Den logiska uppbyggnaden är suverän. Jag har aldrig haft en klass med så bra taluppfattning! Barnen får ett fantastiskt talbegrepp, de lär sig att ”bolla” med siffrorna – det är ju det som gör matte roligt!"

 

Välkommen till Bokförlaget Kreativa!

 

Birgitta Rockströms

Matematik för Mellanstadiet

är tillbaks igen!

 

Nu i ny omarbetad version, men med samma genomtänkta metodik. 

 

Matematik för Mellanstadiet är ett läromedel, som är grundat på mångårig praktisk erfarenhet och kunskap om elevers resurser och utvecklingsmöjligheter.

 

Läromedlets grundsyn är att matematikundervisningen ska                    

  • ta vara på och stimulera elevernas upptäckarlust, kreativitet och logiska förmåga
  • ge tankeväckande impulser som leder till att eleverna själva kan bygga upp sin kunskap,         upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken och dra egna slutsatser
  • bidra till att eleverna får ett matematiskt riktigt språk, både muntligt och skriftligt


Matematik för Mellanstadiet stämmer väl överens med de nya kunskapsmålen i LGR 11.

 

 

"Det känns skönt när man har löst en uppgift med hjälp av sig själv."


Andreas, i åk 5